Dr. J.M. Praamsma

(Onderwijs)wetenschapper
Vakdocent/onderzoeker
Onderwijskundige
Lerarenopleider

Werkadres:
Christelijke Hogeschool Ede
Postbus 80
6710 BB Ede

Universiteit Utrecht
Centrum voor Onderwijs en Leren
Postbus 80.127
3508 TC Utrecht

Korte biografie
• Studie onderwijs- en bestuursgeografie aan de Universiteit Utrecht
• Opleiding leraar aardrijkskunde (1e graad) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
• Docent-onderzoeker Grondslagen van onderwijzen en leren (Universiteit Utrecht, 1991-1995)
• Promotie in de Sociale Wetenschappen op een Cultuurpedagogisch onderwerp (Utrecht, 1997)
• Universitair docent Philosophy of Education (Universiteit Utrecht, 1996-2006)
• Lerarenopleider en docent Onderwijskunde en Pedagogiek (Chr. Hogeschool Ede – sinds 2006)
• Universitair docent Algemene Didactiek voor de Lerarenopleiding (Universiteit Utrecht – sinds 2010)

Onderzoek
Enkele thema’s en projecten
Geschiedenis van onderwijs en opvoeding
Leren, leerplan en didaktiek
Morele vorming en opvoeding
Onderwijs en levensbeschouwing
Academische en professionele vorming
    (didactiek van het hoger onderwijs)

Publicatie-overzicht
Alle teksten en publicaties

Publicaties per vakgebied
(Onderwijs)geografie
Onderwijskunde en pedagogiek
Cultuur- en wetenschapsfilosofie
Theologie en maatschappijwetenschap

Werkterrein
Onderwijs  •  Onderzoek  •  Organisatie

Vakgebied
Sociale Wetenschappen

Specialisatie
Grondslagen van onderwijzen en leren

Persoonlijk
Stellingname


 

boek