Onderwijswetenschapper
Vakdocent / Lerarenopleider
Wetenschappelijk docent
Onderwijskundige

Werkadres:

Christelijke Hogeschool Ede
Postbus 80
6710 BB Ede

Universiteit Utrecht
Centrum voor Onderwijs en Leren
Postbus 80.127
3508 TC Utrecht

Contact:
j.m.praamsma@uu.nl


Korte biografie: • Studie onderwijs- en bestuursgeografie aan de Universiteit Utrecht
• Opleiding leraar aardrijkskunde (1e graad) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
• Docent-onderzoeker Grondslagen van onderwijzen en leren (Universiteit Utrecht, 1991-1995)
• Promotie in de Sociale Wetenschappen op een Cultuurpedagogisch onderwerp (Utrecht, 1997)
• Universitair docent Philosophy of Education (Universiteit Utrecht, 1996-2006)
• Lerarenopleider en docent onderwijskunde en Pedagogiek (Chr. Hogeschool Ede - sinds 2006)
• Universitair docent Algemene Didactiek voor de Lerarenopleiding (Universiteit Utrecht - sinds 2010)
Werkterrein: Onderwijs  •  Onderzoek  •  Organisatie  
Onderzoek: Enkele thema's en projecten
• Geschiedenis van onderwijs en opvoeding
• Leren, leerplan en didaktiek
• Morele vorming en opvoeding
• Onderwijs en levensbeschouwing
• Academische en professionele vorming
    (didactiek van het hoger onderwijs)
 
Publicaties: Overzicht
Alle teksten en publicaties

Publicaties per vakgebied
• (onderwijs)geografie
• onderwijskunde en pedagogiek
• cultuur- en wetenschapsfilosofie
• theologie en maatschappijwetenschap
Persoonlijk: Stellingname