november 9, 2015

Cultuur- en wetenschapsfilosofie

Het beste van twee werelden  / Wilhelm en Alexander von Humboldt (1767 – 1859).in P. Blokhuis, H. Oevermans, & W. Dekker, Vuur dat vuur ontsteekt, bronnen voor leiderschap, vorming en onderwijs (pp. 129-136). Ede: Christelijke Hogeschool Ede 2012. Lenigheid van geest / Over de weerbarstige praktijk van theoretisch onderwijsUniversiteit Utrecht / […]
november 9, 2015

Onderwijskunde en pedagogiek

Een noodzakelijk goed / Over de maatschappelijke noodzaak van levensbeschouwelijk onderwijs.in: Narthex, oktober 2014 School en geloof / Opgroeien in een seculiere cultuur.in R. Erwich, J. Hoek & J.M. Praamsma (red.), Theologie als beroep – Verhalen van hoop. Utrecht: Kok 2014. Klassikaal geloven / Verhalen uit de wondere wereld van […]
november 9, 2015

Alle teksten en publicaties

Overzicht van boeken, artikelen, lezingen en andere teksten en publicaties Klassikaal geloven / Verhalen uit de wondere wereld van het godsdienstonderwijsKok Kampen 2014 Theologie als beroep / Verhalen van hoopsamen met R. Erwich en J. Hoek Kok Kampen 2014 School en geloof / Opgroeien in een seculiere cultuur.in R. Erwich, […]
november 9, 2015

Leerplan en didactiek van het hoger onderwijs

De universiteit als vormingsinstituut In het hoger onderwijs (HBO/WO) gaat het er om studenten te vormen tot kritische onderzoekers en/of bezonnen professionals. Maar hoger onderwijs gaat verder dan alleen strikt wetenschappelijke en professionele vorming. Het is evenzeer noodzakelijk studenten middels een algemene hogere of academische vorming voor te bereiden op […]