november 8, 2015

(Onderwijs)geografische publicaties

Over geografie en de didactiek van de schoolaardrijkskunde De (on)voorspelbaarheid van ruimtelijk handelenin: Geografie, jg. 13, nr. 1, Utrecht 2004 Tussen regel en regelmaat/ Geografie als sociale wetenschapin: Streekpost, Periodiek van Pangaea, Vakdispuut voor Gebiedsstudies, jg. 4, nr. 3, Utrecht 1997 De stille diplomatie van de Sociale Geografiein: Geografie, jg. […]