november 9, 2015

Leerplan en didactiek van het hoger onderwijs

De universiteit als vormingsinstituut In het hoger onderwijs (HBO/WO) gaat het er om studenten te vormen tot kritische onderzoekers en/of bezonnen professionals. Maar hoger onderwijs gaat verder dan alleen strikt wetenschappelijke en professionele vorming. Het is evenzeer noodzakelijk studenten middels een algemene hogere of academische vorming voor te bereiden op […]
november 8, 2015

Onderwijs en levensbeschouwelijke identiteit

Onderwijs maakt wereldwijs … Onderwijs draagt bij aan de wijze waarop kinderen in de wereld staan, het beïnvloedt hun beeld van mens en wereld, hun ‘levensbeschouwing’. In die zin is alle onderwijs ‘levensbeschouwelijk’. De levensbeschouwelijke identiteit moet dan ook niet beschouwd worden als een toegift bij het onderwijsprogramma, maar ligt […]
november 8, 2015

Morele vorming en opvoeding

Opvoeden voor het goede leven De vraag naar de morele vorming is waarschijnlijk een van de lastigste van de pedagogiek. Het gaat immers om de vraag hoe we kinderen kunnen leren zelfstandig, uit eigen beweging, een keuze te maken voor ‘het goede’. Als we ons realiseren dat op het gebied […]
november 8, 2015

Leren, leerplan en didactiek

Wat is het leren waard? Onderwijs is keuzes maken. Er is in onze wereld zoveel de moeite van het leren waard, dat niet alles op school aan de orde kan komen. Er is veel belangrijk, nuttig en interessant, maar ook op school zijn tijd en mogelijkheden beperkt. Intussen staat het […]