november 8, 2015

Organisatie

Al doende organiseren en reorganiseren mensen hun werkelijkheid. Door bestuur en beleid proberen samenlevingen structuur en samenhang te brengen in dat (re)organiseren. Maar dat is in onze een moderne netwerksamenleving lang niet altijd eenvoudig. Naarmate het aantal onderlinge relaties en verbanden toeneemt, nemen ook onderlinge afhankelijkheid, onoverzichtelijkheid en onvoorspelbaarheid sterk […]
november 8, 2015

Onderzoek

Denken en dóórdenken Denkende construeren en reconstrueren we onze werkelijkheid. We leggen verbanden tussen verschijnselen, ordenen, groeperen, halen belang­rijke zaken naar voren, terwijl andere zaken juist naar de achtergrond ver­schuiven, kortom, we brengen structuur aan in de werkelijkheid. Juist door­dat we de werkelijkheid ordenen en op begrip brengen wordt zij […]
november 3, 2015

Onderwijs

Kritisch en vakbekwaam In het hoger onderwijs (HBO/WO) gaat het er om studenten te vormen tot kritische onderzoekers en/of bezonnen professionals. Maar hoger onderwijs gaat verder dan alleen strikt wetenschappelijke en professionele vorming. Het is evenzeer noodzakelijk studenten middels een algemene hogere of academische vorming voor te bereiden op de […]