januari 5, 2007

Geografische kanttekeningen bij een historische Canon

Er is een behoefte aan een nieuw ‘Verhaal Nederland’ schrijft de minister op 1 september 2005 in het instellingsbesluit van de Canon-commissie. We moeten weer komen tot een gezamenlijk beleefde nationale identiteit, die ons het gevoel van nationale eigenheid en saamhorigheid weer moet geven. Zowel de discussies over inburgering en […]
november 1, 1997

Tussen regel en regelmaat – Geografie als sociale wetenschap

Ruim twee jaar geleden, op 10 juni 1995 vond in de aula van het academiegebouw van de Universiteit Utrecht een ‘geografiedebat’ plaats. Aan de hand van een tekst van Gerard Hoekveld en Gerda Hoekveld-Meijer discussieerden de aanwezigen over het vraagstuk van de theorie-armoede van de geografie. In de discussie kwamen […]