februari 12, 2014

Zoeken naar de juiste woorden

Geloofsopvoeding is nog best wel een lastig ding en veel ouders voelen zich er behoorlijk verlegen mee. In de kindertijd gaat het vaak nog wel. Kindergeloof steunt nog in groot vertrouwen op het geloof van de ouders. Sterker nog: vaak ook kunnen de ouders zich in de tijd dat de […]
november 23, 2012

Het gezag van de leraar (II)

Onderwijs is slavenarbeid en leraren zijn slavendrijvers. Dat heb ik zelf als leerling vroeger op school vaak gedacht. Ik verbaasde me er dan over dat bij geschiedenis zo enthousiast werd verteld van de afschaffing van de slavernij, terwijl ik niet zag wat het verschil was tussen wat die slaven moesten […]
december 4, 2011

Het gezag van de leraar (I)

Het lijkt niet goed te gaan tussen leraren en leerlingen op school. Met een incident op 9 november jongstleden lijkt een beerput open te gaan. Op die dag grijpt op het Anna van Rijncollege in Nieuwegein een leraar een leerling iets te stevig in de kraag. De kranten kiezen partij […]
maart 30, 2010

Non vitae, sed scholae discimus

“Niet voor het leven, maar voor de school leren wij”. Voor een lerarenopleiding een voor de hand liggend motto. We bereiden ons immers voor op het werk in de school. Maar oplettende lezertjes zullen opgemerkt hebben dat de titel boven dit stukje afwijkt van het gangbare adagium, dat immers luidt: […]