maart 2, 2009

Talentenjacht

Wie vandaag de dag een beetje de TV volgt, ontkomt er niet meer aan: de talentenjacht heeft haar jachtvelden verplaatst van de kantine op  de camping naar de studio’s in Hilversum en Aalsmeer. Korenslag, Op zoek naar Joseph of Evita, X-factor, de Nederlandse televisie heeft een nieuwe succesformule gevonden. Maar […]
januari 5, 2007

Geografische kanttekeningen bij een historische Canon

Er is een behoefte aan een nieuw ‘Verhaal Nederland’ schrijft de minister op 1 september 2005 in het instellingsbesluit van de Canon-commissie. We moeten weer komen tot een gezamenlijk beleefde nationale identiteit, die ons het gevoel van nationale eigenheid en saamhorigheid weer moet geven. Zowel de discussies over inburgering en […]