Alle teksten en publicaties

Overzicht van boeken, artikelen, lezingen en andere teksten en publicaties

Klassikaal geloven / Verhalen uit de wondere wereld van het godsdienstonderwijs
Kok Kampen 2014

Theologie als beroep / Verhalen van hoop
samen met R. Erwich en J. Hoek
Kok Kampen 2014

School en geloof / Opgroeien in een seculiere cultuur.
in R. Erwich, J. Hoek & J.M. Praamsma (red.), Theologie als beroep – Verhalen van hoop. Utrecht: Kok 2014.

Het beste van twee werelden  / Wilhelm en Alexander von Humboldt (1767 – 1859).
in P. Blokhuis, H. Oevermans, & W. Dekker, Vuur dat vuur ontsteekt, bronnen voor leiderschap, vorming en onderwijs (pp. 129-136). Ede: Christelijke Hogeschool Ede 2012.

Opvoedkundig bekeken
in S. Paas, & P. Boersema, Onder Spanning, Een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving (pp. 131-167). Kampen: Kok 2011.

De leraar Godsdienst Levensbeschouwing
Samen met R. van Swetselaar
in S. Paas, & J. Hoek, Praktijkgericht, Handboek voor de HBO-theoloog (pp. 66-72). Zoetermeer: Boekencentrum 2010.

Duurzame ontwikkeling voor de basisschool / Domeinbeschrijving als resultaat van een cultuurpedagogische discussie
Redactie en samenstelling: Henk Wagenaar 
Cito, Arnhem 2007

Het goede leven / Verkenningen in het landschap van de christelijke pedagogiek
in: R. de Graaf (red.) Bijzonder Onderwijs, Christelijk geloof in de dagelijkse praktijk van basis- en voortgezet onderwijs, Zoetermeer 2006

Competentiedenken in onderwijs en opvoedingOver oude wijsheid en modieus gepraat
in: T. van Laar-Jochemse, J.M. Praamsma en J. Gerkema-Mudde (red.) Geloofwaardig opvoeden, op zoek naar richting en ruimte, ICS/Sensor, Barneveld 2006. 

Pedagogische vernieuwing in eigen kring / Opmerkingen bij de gereformeerde pedagogiek van Jan Waterink
in: H. van Crombrugge en W.A.J. Meijer (red), Pedagogiek en traditie, opvoeding en religie, Leuven 2004

Onderwijskundig vakmanschapin: J.K. Verheij e.a., Aardrijkskunde is overal, Een praktisch didactiekboek voor het basisonderwijs, Heeswijk-Dinther 2002

Het milieuprobleem in het zaakonderwijs / Eli Heimans, Jac.P. Thijsse en de pedagogische opdracht van de school
in: W.A.J. Meijer, P.A. van der Ploeg en D.Th. Thoomes (red.), Pedagogiek als tijdrede, Feestboek voor prof.dr. J.D. Imelman ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, Baarn 1999

Mens en natuurgeweldsamen met: A. van Doorn
in: J. Schuiringa e.a., Wereldwijs, Aardrijkskunde voor de Basisvorming, Handboek Plus (met Werkboek), Malmberg, Den Bosch 1998 

Nieuwe Wereldburgers/ Aantasting van natuur en milieu als vraagstuk van algemene vorming – Een zaakpedagogiek
Dissertatie Utrecht 1997

Zweideutigkeit in der niederländischen Umwelterziehung / Verwirrung beim Lehren und Lernen uber Umwelt und Natur in den Niederlanden
in: K.M. Stokking, A. Ilien en W. Pieschl (Hrsg.), Probleme schulischer Erneuerung am Beispiel der Umweltbildung, Zur Situation in den Niederlanden, Hannover 1995 

Algemene vorming in een gebroken wereld / Het milieuprobleem als pedagogisch vraagstuk
in: B.A.M. van der Rijt, J.M.H. Sterken en I.I. van Veldhuizen, Promotieonderzoek aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen: Entree assortie, ISOR Utrecht 1995

Diskursfähigkeit oder Sachkompetenz als Ziel der Umwelt-bildungsamen met: J.D. Imelman en W.A.J. Meijer
in: K.M. Stokking en A. Ilien (Hrsg.), Umweltbildung und Schulreform, Hannover 1994[/minti_toggle][minti_toggle title=”Tijdschriftartikelen” icon=”fa-book”]Een noodzakelijk goed / Over de maatschappelijke noodzaak van levensbeschouwelijk onderwijs.
in: Narthex, oktober 2014

Het doel heiligt de middelen / Waarom alle pedagogiek ook een beetje godsdienstpedagogiek moet zijn.
in: Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 11, 2011.

De stille diplomatie van de Sociale Geografie 
in: Geografie, jg. 16, nr. 10, Utrecht 2007

Opvoedersmacht en opvoedersonmacht / Het nature-nurture debat in klassiek pedagogisch perspectief
in: Radix, jg. 33, nr. 4, 2007.

Kantelende kennis – wankelend onderwijs / Over de ideologie van ‘het nieuwe leren’
in: Beweging, Periodiek orgaan van de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte, jg. 69, nr. 1, Amsterdam 2005

De (on)voorspelbaarheid van ruimtelijk handelenin: Geografie, jg. 13, nr. 1, Utrecht 2004

Teveel van het goede / De dubbele moraal van een over-gepedagogiseerde samenleving
in: Pedagogiek, Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, jg. 22, nr. 1, p. 4-8, Assen 2002

Kennis of vaardigheden: Een schijndiscussie
in: Geografie Educatief, jg. 9, nr. 3, Utrecht 2000

ICT vraagt inhoudelijke kennis/ Schoolse kennis bepaalt de zin en betekenis van nieuwe informatie
in: Didaktief en School, opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk, Meppel 2000

Secularisatie opnieuw bezien/ De veranderende plaats van het christendom in de samenleving
in: Beweging, Periodiek orgaan van de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte, jg. 64, nr. 3, p. 4-7, Amsterdam 2000

De wet als grens tussen God en de geschapen werkelijkheid/ Overwegingen naar aanleiding van de hermeneutische natuurfilosofie van Helmuth Plessner
in: Philosophia Reformata, jg. 65, nr. 1, p. 1-12, Amersfoort 2000 

En de hemel als dak boven je hoofd … / Ruimte maken voor geloof in christelijk onderwijs
in: Bulletin, Periodiek van de Unie voor Christelijk Onderwijs, jg. 28, nr. 1, Amersfoort 1999

Het volle leven/ De aardrijkskunde van Gerard Jan Ligthart
in: Geografie Educatief, jg. 7, nr. 3, Utrecht 1998

Noodzakelijke aardrijkskunde / Op zoek naar de grondslagen van het aardrijkskunde-onderwijs
in: Geografie Educatief, jg. 3, nr. 3, Utrecht 1994

Het milieuvraagstuk als pedagogisch probleem / Over kennen en waarderen in natuur- en milieu-educatie
in: Vraagstelling, Tijdschrift voor de gammawetenschappen, jg. 1, nr. 3, p. 89 – 98, Capelle a/d IJssel 1994

Natuur- en milieu-educatie: Tussen beleven en overleven / Een cultuurpedagogisch vraagstuk
in: Pedagogisch Tijdschrift, jg. 18, Speciaal nummer, Leuven 1993

Van gevaarlijk water tot vaarwater / Dankzij waterstaatkundige hoogstandjes – Grote Nederlandse rivieren pas na 1850 afdoende getemd
in: De Nieuwe Geografenkrant, jg. 12 nr. 3, p. 20-22, Amsterdam 1988

De fabel van seksegescheiden onderwijs.
in: Friesch Dagblad 30 december 2011.

Martinus Langeveld: tragiek van een groots pedagoog.
in: Friesch Dagblad, p. 9, 28 november 2011.

Thuiskomen in de klas.
in: Narthex. Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Educatie, 11(4) 2011.

‘Ga met je kind tuinieren / Wim ter Horst over christelijke opvoeding
bespreking van: W. ter Horst, Christelijke Pedagogiek als Handelingswetenschap,
in: Centraal Weekblad, 12 mei 2009.

Non vitae, Sed Scholae Discimus
in: Nieuwsbrief Academie voor Theologie, Chr. Hogeschool Ede 2010.

We hebben misschien geen gezamenlijke geschiedenis, maar we leven wel in één land
Geografische kanttekeningen bij een historische Canon
Gepubliceerd op www.geografie.nl op 1 januari 2007
Because we are human / Boekbespreking
D.W. Postma, Because we are Human, A philosophical inquiry into discourses of environmental education from the perspective of sustainable development and mans caring responsibility, Nijmegen 2004;
in:
 Pedagogiek, Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, jg. 25, nr. 3, p. 220-223, Assen 2005

Een nieuw beschavingsoffensief / Over het begrip ‘vrijheid’ in het pedagogisch denken.
Lezing voor de Winteracademie van het ICS – Forum voor geloof, wetenschap en samenleving – op 5 maart 2005.

Wetenschappelijke taal
in: Geestig, Periodiek van de Utrechtse Faculteitsvereniging der Sociale Wetenschappen Alcmaeon, Utrecht 2004, p. 26/27

Educaties als kwaliteit van onderwijs
Bijdrage voor de studiedag van het PABO-netwerk Natuuronderwijs van het NVON op 22 november 2001

Gewoon goed onderwijs / Over de eigen verantwoordelijkheid van de mensen in de school
Lezing voor het voorjaarscongres van de Algemene Onderwijsbond (Aob) / St.Bonaventura op 18 mei 2001

Kennis van het Koninkrijk / Geloofsopvoeding in zaakpedagogisch perspectief
in: Traject, Periodiek orgaan van de Vereniging van Christen Pedagogen en Beroepsopvoeders, jg. 7, nr. 1, Amsterdam 1998

Tussen regel en regelmaat / Geografie als sociale wetenschap
in: Streekpost, Periodiek van Pangaea, Vakdispuut voor Gebiedsstudies, jg. 4, nr. 3, Utrecht 1997

Natuur, milieu én educatie – op zoek naar een bruikbaar concept
Lezing voor de Vereniging voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) op 23 september 1997 

Geloof tussen traditie en transcendentie
Lezing voor de grondslagengroep wijsgerige en historische pedagogiek aan de Universiteit Utrecht op 3 maart 1994 

Changing education in a changing world / The case of environmental education
Lecture at the conference of the International Network of Philosophers of Education (INPE) on Identity, Culture and Education at the KU Leuven Belgium, 17-20 August 1994[/minti_toggle][minti_toggle title=”Interne publicaties (rapporten, voorstudies e.d.)” icon=”fa-book”]De universiteit als vormingsinstituut
Deel I: Een traditie van eeuwen; Deel II: Naar een moderne universiteit.
Universiteit Utrecht / IGITUR 2006

Vrij van ouders, kerk én staat? / Over de meerduidigheid van het begrip ‘onderwijsvrijheid’
Universiteit Utrecht / IGITUR 2006

Begrensde vrijheid / Hoe een praktische wetenschap voortdurend dwingt tot theoretische vernieuwing
Universiteit Utrecht / IGITUR 2004

De regels en het spel / Over sociale verbondenheid en normoverschrijdend gedrag
Universiteit Utrecht / IGITUR 2004

Geografisch begrip van regionale complexiteit / Over thema’s, regio’s, kennis en vaardigheden in de hedendaagse schoolaardrijkskunde
Universiteit Utrecht / IGITUR 2000

Een forum waarop het levensbeschouwelijk argument telt / Over christelijke organisaties in een geseculariseerde samenleving
Universiteit Utrecht / IGITUR 2000

ICT in het licht van de pedagogische opdracht van de school / Over een traditionele school in een moderne samenleving
Universiteit Utrecht / IGITUR 2000

Een bewoonbare wereld / Over onderwijs, wetenschap en geloof – Kleine algemene pedagogiek voor het christelijk onderwijs
Universiteit Utrecht / IGITUR 1998

Lenigheid van geest / Over de weerbarstige praktijk van theoretisch onderwijs
Universiteit Utrecht / IGITUR 1998

Burgers van een nieuwe wereld / Over algemene vorming in een gebroken wereld
Publieksversie dissertatie Utrecht 1997

Kennis der natuur / Het natuuronderwijs van Eli Heimans en Jac.P.Thijsse
Universiteit Utrecht / IGITUR 1995 

De kunst van het onderwijzen / Over de schoolpedagogiek van Jan Ligthart
Universiteit Utrecht / IGITUR 1995

Parkeren in Harderwijk/ Politiek-geografische evaluatie van een gemeentelijk besluitvormingsproces
Universiteit Utrecht / IGITUR 1992


Regionale geografie in het aardrijkskunde onderwijs / Op zoek naar een verantwoorde en samenhangende methode voor lesopbouw in het aardrijkskunde onderwijs op een regionaal geografische grondslag
Universiteit Utrecht / IGITUR 1991

Het Nederlandse Zeekleilandschap / Een regionaal-geografische benadering
Universiteit Utrecht / IGITUR 1988

De regulatie en kanalisatie van de grote rivieren in Nederland sinds de 19e eeuw
Universiteit Utrecht / IGITUR 1986