Cultuur- en wetenschapsfilosofie

Het beste van twee werelden  / Wilhelm en Alexander von Humboldt (1767 – 1859).
in P. Blokhuis, H. Oevermans, & W. Dekker, Vuur dat vuur ontsteekt, bronnen voor leiderschap, vorming en onderwijs (pp. 129-136). Ede: Christelijke Hogeschool Ede 2012.

Lenigheid van geest / Over de weerbarstige praktijk van theoretisch onderwijs
Universiteit Utrecht / IGITUR 1998

De universiteit als vormingsinstituutDeel I: Een traditie van eeuwen; Deel II: Naar een moderne universiteit.
Universiteit Utrecht / IGITUR 2006

Begrensde vrijheid / Hoe een praktische wetenschap voortdurend dwingt tot theoretische vernieuwing
Universiteit Utrecht / IGITUR 2004

Wetenschappelijke taal
in: Geestig, Periodiek van de Utrechtse Faculteitsvereniging der Sociale Wetenschappen Alcmaeon, Utrecht 2004, p. 26/27

De stille diplomatie van de Sociale Geografie 
in: Geografie, jg. 16, nr. 10, Utrecht 2007

Teveel van het goede / De dubbele moraal van een over-gepedagogiseerde samenleving
in: Pedagogiek, Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, jg. 22, nr. 1, p. 4-8, Assen 2002

Een noodzakelijk goed / Over de maatschappelijke noodzaak van levensbeschouwelijk onderwijs.
in: Narthex, oktober 2014

Opvoedersmacht en opvoedersonmacht / Het nature-nurture debat in klassiek pedagogisch perspectief
in: Radix, jg. 33, nr. 4, 2007.

De regels en het spel / Over sociale verbondenheid en normoverschrijdend gedrag
Universiteit Utrecht / IGITUR 2004

Tussen regel en regelmaat / Geografie als sociale wetenschap
in: Streekpost, Periodiek van Pangaea, Vakdispuut voor Gebiedsstudies, jg. 4, nr. 3, Utrecht 1997

De (on)voorspelbaarheid van ruimtelijk handelenin: Geografie, jg. 13, nr. 1, Utrecht 2004

We hebben misschien geen gezamenlijke geschiedenis, maar we leven wel in één land
Geografische kanttekeningen bij een historische Canon
Gepubliceerd op www.geografie.nlop 1 januari 2007Secularisatie opnieuw bezien/ De veranderende plaats van het christendom in de samenleving
in: Beweging, Periodiek orgaan van de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte, jg. 64, nr. 3, p. 4-7, Amsterdam 2000

Een nieuw beschavingsoffensief / Over het begrip ‘vrijheid’ in het pedagogisch denken.
Lezing voor de Winteracademie van het ICS – Forum voor geloof, wetenschap en samenleving – op 5 maart 2005.

Vrij van ouders, kerk én staat? / Over de meerduidigheid van het begrip ‘onderwijsvrijheid’
Universiteit Utrecht / IGITUR 2006

Because we are human / Boekbespreking
D.W. Postma, Because we are Human, A philosophical inquiry into discourses of environmental education from the perspective of sustainable development and mans caring responsibility, Nijmegen 2004;
in:
 Pedagogiek, Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, jg. 25, nr. 3, p. 220-223, Assen 2005