(Onderwijs)geografische publicaties

Over geografie en de didactiek van de schoolaardrijkskunde

De (on)voorspelbaarheid van ruimtelijk handelenin: Geografie, jg. 13, nr. 1, Utrecht 2004

Tussen regel en regelmaat/ Geografie als sociale wetenschap
in: Streekpost, Periodiek van Pangaea, Vakdispuut voor Gebiedsstudies, jg. 4, nr. 3, Utrecht 1997

De stille diplomatie van de Sociale Geografie
in: Geografie, jg. 16, nr. 10, Utrecht 2007

Geografisch begrip van regionale complexiteit/ Over thema’s, regio’s, kennis en vaardigheden in de hedendaagse schoolaardrijkskunde
Universiteit Utrecht / IGITUR 2000

Kennis of vaardigheden: Een schijndiscussie
in: Geografie Educatief, jg. 9, nr. 3, Utrecht 2000

Changing education in a changing world/ The case of environmental education
Lecture at the conference of the International Network of Philosophers of Education (INPE) on Identity, Culture and Education at the KU Leuven Belgium, 17-20 August 1994 

Noodzakelijke aardrijkskunde/ Op zoek naar de grondslagen van het aardrijkskunde-onderwijs
in: Geografie Educatief, jg. 3, nr. 3, Utrecht 1994

We hebben misschien geen gezamenlijke geschiedenis, maar we leven wel inéén land
Geografische kanttekeningen bij een historische Canon
Gepubliceerd opwww.geografie.nlop 1 januari 2007
Het beste van twee werelden  / Wilhelm en Alexander von Humboldt (1767 – 1859).
in P. Blokhuis, H. Oevermans, & W. Dekker, Vuur dat vuur ontsteekt, bronnen voor leiderschap, vorming en onderwijs (pp. 129-136). Ede: Christelijke Hogeschool Ede 2012.

Onderwijskundig vakmanschap
in: J.K. Verheij e.a., Aardrijkskunde is overal, Een praktisch didactiekboek voor het basisonderwijs, Heeswijk-Dinther 2002

Het volle leven/ De aardrijkskunde van Gerard Jan Ligthart
in: Geografie Educatief, jg. 7, nr. 3, Utrecht 1998

Educaties als kwaliteit van onderwijsBijdrage voor de studiedag van het PABO-netwerk Natuuronderwijs van het NVON op 22 november 2001

Mens en natuurgeweldsamen met: A. van Doorn
in: J. Schuiringa e.a.,Wereldwijs, Aardrijkskunde voor de Basisvorming, Handboek Plus (met Werkboek), Malmberg, Den Bosch 1998 

Het milieuprobleem in het zaakonderwijs/ Eli Heimans, Jac.P. Thijsse en de pedagogische opdracht van de school
in: W.A.J. Meijer, P.A. van der Ploeg en D.Th. Thoomes (red.), Pedagogiek als tijdrede, Feestboek voor prof.dr. J.D. Imelman ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, Baarn 1999

Natuur, milieueneducatie – op zoek naar een bruikbaar concept
Lezing voor de Vereniging voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) op 23 september 1997

Duurzame ontwikkeling voor de basisschool / Domeinbeschrijving als resultaat van een cultuurpedagogische discussie
Redactie en samenstelling: Henk Wagenaar
Cito, Arnhem 2007

Nieuwe Wereldburgers/ Aantasting van natuur en milieu als vraagstuk van algemene vorming – Een zaakpedagogiek
Dissertatie Utrecht 1997

Natuur, milieu én educatie – op zoek naar een bruikbaar concept
Lezing voor de Vereniging voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) op 23 september 1997 

Burgers van een nieuwe wereld/ Over algemene vorming in een gebroken wereld
Publieksversie dissertatie Utrecht 1997

Zweideutigkeit in der niederländischen Umwelterziehung / Verwirrung beim Lehren und Lernen uber Umwelt und Natur in den Niederlanden
in: K.M. Stokking, A. Ilien en W. Pieschl (Hrsg.), Probleme schulischer Erneuerung am Beispiel der Umweltbildung, Zur Situation in den Niederlanden, Hannover 1995 

Diskursfähigkeit oder Sachkompetenz als Ziel der Umwelt-bildungsamen met: J.D. Imelman en W.A.J. Meijer
in: K.M. Stokking en A. Ilien (Hrsg.), Umweltbildung und Schulreform, Hannover 1994

Van gevaarlijk water tot vaarwater/ Dankzij waterstaatkundige hoogstandjes – Grote Nederlandse rivieren pas na 1850 afdoende getemd
in: De Nieuwe Geografenkrant, jg. 12 nr. 3, p. 20-22, Amsterdam 1988

Regionale geografie in het aardrijkskunde onderwijs/ Op zoek naar een verantwoorde en samenhangende methode voor lesopbouw in het aardrijkskunde onderwijs op een regionaal geografische grondslag
Universiteit Utrecht / IGITUR 1991
Het Nederlandse Zeekleilandschap/ Een regionaal-geografische benadering
Universiteit Utrecht / IGITUR 1988

De regulatie en kanalisatie van de grote rivieren in Nederland sinds de 19eeeuwUniversiteit Utrecht / IGITUR 1986 

Parkeren in Harderwijk/ Politiek-geografische evaluatie van een gemeentelijk besluitvormingsproces
Universiteit Utrecht / IGITUR 1992