Onderwijskunde en pedagogiek

Een noodzakelijk goed / Over de maatschappelijke noodzaak van levensbeschouwelijk onderwijs.
in: Narthex, oktober 2014

School en geloof / Opgroeien in een seculiere cultuur.
in R. Erwich, J. Hoek & J.M. Praamsma (red.), Theologie als beroep – Verhalen van hoop. Utrecht: Kok 2014.

Klassikaal geloven / Verhalen uit de wondere wereld van het godsdienstonderwijs
Kok Kampen 2014

De fabel van seksegescheiden onderwijs.
in: Friesch Dagblad 30 december 2011.

Martinus Langeveld: tragiek van een groots pedagoog.
in: Friesch Dagblad, p. 9, 28 november 2011.

Thuiskomen in de klas.
in: Narthex. Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Educatie, 11(4) 2011.

Opvoedkundig bekeken
in S. Paas, & P. Boersema, Onder Spanning, Een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving (pp. 131-167). Kampen: Kok 2011.

Het doel heiligt de middelen / Waarom alle pedagogiek ook een beetje godsdienstpedagogiek moet zijn.
in: Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 11, 2011.

De leraar Godsdienst Levensbeschouwing
Samen met R. van Swetselaar

in S. Paas, & J. Hoek, Praktijkgericht, Handboek voor de HBO-theoloog (pp. 66-72). Zoetermeer: Boekencentrum 2010.

Non vitae, Sed Scholae Discimus
in: Nieuwsbrief Academie voor Theologie, Chr. Hogeschool Ede 2010.

‘Ga met je kind tuinieren / Wim ter Horst over christelijke opvoeding
bespreking van: W. ter Horst, Christelijke Pedagogiek als Handelingswetenschap,
in: Centraal Weekblad, 12 mei 2009.

We hebben misschien geen gezamenlijke geschiedenis, maar we leven wel in één land
Geografische kanttekeningen bij een historische Canon
Gepubliceerd op www.geografie.nlop 1 januari 2007

Opvoedersmacht en opvoedersonmacht / Het nature-nurture debat in klassiek pedagogisch perspectief
in: Radix, jg. 33, nr. 4, 2007.
Het goede leven / Verkenningen in het landschap van de christelijke pedagogiek
in: R. de Graaf (red.) Bijzonder Onderwijs, Christelijk geloof in de dagelijkse praktijk van basis- en voortgezet onderwijs, Zoetermeer 2006

Competentiedenken in onderwijs en opvoedingOver oude wijsheid en modieus gepraat
in: T. van Laar-Jochemse, J.M. Praamsma en J. Gerkema-Mudde (red.) Geloofwaardig opvoeden, op zoek naar richting en ruimte, ICS/Sensor, Barneveld 2006.

De universiteit als vormingsinstituutDeel I: Een traditie van eeuwen; Deel II: Naar een moderne universiteit.
Universiteit Utrecht / IGITUR 2006

Vrij van ouders, kerk én staat? / Over de meerduidigheid van het begrip ‘onderwijsvrijheid’
Universiteit Utrecht / IGITUR 2006

Kantelende kennis – wankelend onderwijs / Over de ideologie van ‘het nieuwe leren’
in: Beweging, Periodiek orgaan van de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte, jg. 69, nr. 1, Amsterdam 2005

Een nieuw beschavingsoffensief / Over het begrip ‘vrijheid’ in het pedagogisch denken.
Lezing voor de Winteracademie van het ICS – Forum voor geloof, wetenschap en samenleving – op 5 maart 2005.

Pedagogische vernieuwing in eigen kring / Opmerkingen bij de gereformeerde pedagogiek van Jan Waterink
in: H. van Crombrugge en W.A.J. Meijer (red), Pedagogiek en traditie, opvoeding en religie, Leuven 2004

De regels en het spel / Over sociale verbondenheid en normoverschrijdend gedrag
Universiteit Utrecht / IGITUR 2004

Onderwijskundig vakmanschapin: J.K. Verheij e.a., Aardrijkskunde is overal, Een praktisch didactiekboek voor het basisonderwijs, Heeswijk-Dinther 2002

Teveel van het goede / De dubbele moraal van een over-gepedagogiseerde samenleving
in: Pedagogiek, Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, jg. 22, nr. 1, p. 4-8, Assen 2002

Educaties als kwaliteit van onderwijs
Bijdrage voor de studiedag van het PABO-netwerk Natuuronderwijs van het NVON op 22 november 2001

Gewoon goed onderwijs / Over de eigen verantwoordelijkheid van de mensen in de school
Lezing voor het voorjaarscongres van de Algemene Onderwijsbond (Aob) / St.Bonaventura op 18 mei 2001

Kennis of vaardigheden: Een schijndiscussie
in: Geografie Educatief, jg. 9, nr. 3, Utrecht 2000

ICT vraagt inhoudelijke kennis/ Schoolse kennis bepaalt de zin en betekenis van nieuwe informatie
in: Didaktief en School, opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk, Meppel 2000

Geografisch begrip van regionale complexiteit / Over thema’s, regio’s, kennis en vaardigheden in de hedendaagse schoolaardrijkskunde
Universiteit Utrecht / IGITUR 2000

ICT in het licht van de pedagogische opdracht van de school / Over een traditionele school in een moderne samenleving
Universiteit Utrecht / IGITUR 2000

Het milieuprobleem in het zaakonderwijs / Eli Heimans, Jac.P. Thijsse en de pedagogische opdracht van de school
in: W.A.J. Meijer, P.A. van der Ploeg en D.Th. Thoomes (red.), Pedagogiek als tijdrede, Feestboek voor prof.dr. J.D. Imelman ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, Baarn 1999

En de hemel als dak boven je hoofd … / Ruimte maken voor geloof in christelijk onderwijs
in: Bulletin, Periodiek van de Unie voor Christelijk Onderwijs, jg. 28, nr. 1, Amersfoort 1999

Het volle leven/ De aardrijkskunde van Gerard Jan Ligthart
in: Geografie Educatief, jg. 7, nr. 3, Utrecht 1998

Een bewoonbare wereld / Over onderwijs, wetenschap en geloof – Kleine algemene pedagogiek voor het christelijk onderwijs
Universiteit Utrecht / IGITUR 1998

Lenigheid van geest / Over de weerbarstige praktijk van theoretisch onderwijs
Universiteit Utrecht / IGITUR 1998

Burgers van een nieuwe wereld / Over algemene vorming in een gebroken wereld
Publieksversie dissertatie Utrecht 1997

Natuur, milieu én educatie – op zoek naar een bruikbaar concept
Lezing voor de Vereniging voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) op 23 september 1997 

Zweideutigkeit in der niederländischen Umwelterziehung / Verwirrung beim Lehren und Lernen uber Umwelt und Natur in den Niederlanden
in: K.M. Stokking, A. Ilien en W. Pieschl (Hrsg.), Probleme schulischer Erneuerung am Beispiel der Umweltbildung, Zur Situation in den Niederlanden, Hannover 1995 

Algemene vorming in een gebroken wereld / Het milieuprobleem als pedagogisch vraagstuk
in: B.A.M. van der Rijt, J.M.H. Sterken en I.I. van Veldhuizen, Promotieonderzoek aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen: Entree assortie, ISOR Utrecht 1995

Kennis der natuur / Het natuuronderwijs van Eli Heimans en Jac.P.Thijsse
Universiteit Utrecht / IGITUR 1995

De kunst van het onderwijzen / Over de schoolpedagogiek van Jan Ligthart
Universiteit Utrecht / IGITUR 1995

Diskursfähigkeit oder Sachkompetenz als Ziel der Umwelt-bildungsamen met: J.D. Imelman en W.A.J. Meijer
in: K.M. Stokking en A. Ilien (Hrsg.), Umweltbildung und Schulreform, Hannover 1994

Noodzakelijke aardrijkskunde / Op zoek naar de grondslagen van het aardrijkskunde-onderwijs
in: Geografie Educatief, jg. 3, nr. 3, Utrecht 1994

Het milieuvraagstuk als pedagogisch probleem / Over kennen en waarderen in natuur- en milieu-educatie
in: Vraagstelling, Tijdschrift voor de gammawetenschappen, jg. 1, nr. 3, p. 89 – 98, Capelle a/d IJssel 1994

Changing education in a changing world / The case of environmental education
Lecture at the conference of the International Network of Philosophers of Education (INPE) on Identity, Culture and Education at the KU Leuven Belgium, 17-20 August 1994

Natuur- en milieu-educatie: Tussen beleven en overleven / Een cultuurpedagogisch vraagstuk
in: Pedagogisch Tijdschrift, jg. 18, Speciaal nummer, Leuven 1993

Regionale geografie in het aardrijkskunde onderwijs / Op zoek naar een verantwoorde en samenhangende methode voor lesopbouw in het aardrijkskunde onderwijs op een regionaal geografische grondslag
Universiteit Utrecht / IGITUR 1991