Theologie en maatschappijwetenschap

Klassikaal geloven / Verhalen uit de wondere wereld van het godsdienstonderwijs
Kok Kampen 2014

Theologie als beroep / Verhalen van hoop
samen met R. Erwich en J. Hoek
Kok Kampen 2014

De wet als grens tussen God en de geschapen werkelijkheid/ Overwegingen naar aanleiding van de hermeneutische natuurfilosofie van Helmuth Plessner
in: Philosophia Reformata, jg. 65, nr. 1, p. 1-12, Amersfoort 2000 

Geloof tussen traditie en transcendentie
Lezing voor de grondslagengroep wijsgerige en historische pedagogiek aan de Universiteit Utrecht op 3 maart 1994 

School en geloof / Opgroeien in een seculiere cultuur.
in R. Erwich, J. Hoek & J.M. Praamsma (red.), Theologie als beroep – Verhalen van hoop. Utrecht: Kok 2014.

Het goede leven / Verkenningen in het landschap van de christelijke pedagogiek
in: R. de Graaf (red.) Bijzonder Onderwijs, Christelijk geloof in de dagelijkse praktijk van basis- en voortgezet onderwijs, Zoetermeer 2006

Een noodzakelijk goed / Over de maatschappelijke noodzaak van levensbeschouwelijk onderwijs.
in: Narthex, oktober 2014

Pedagogische vernieuwing in eigen kring / Opmerkingen bij de gereformeerde pedagogiek van Jan Waterink
in: H. van Crombrugge en W.A.J. Meijer (red), Pedagogiek en traditie, opvoeding en religie, Leuven 2004

De leraar Godsdienst Levensbeschouwing
Samen met R. van Swetselaar
in S. Paas, & J. Hoek, Praktijkgericht, Handboek voor de HBO-theoloog (pp. 66-72). Zoetermeer: Boekencentrum 2010.

Kennis van het Koninkrijk / Geloofsopvoeding in zaakpedagogisch perspectief
in: Traject, Periodiek orgaan van de Vereniging van Christen Pedagogen en Beroepsopvoeders, jg. 7, nr. 1, Amsterdam 1998

Een bewoonbare wereld / Over onderwijs, wetenschap en geloof – Kleine algemene pedagogiek voor het christelijk onderwijs
Universiteit Utrecht / IGITUR 1998

En de hemel als dak boven je hoofd … / Ruimte maken voor geloof in christelijk onderwijs
in: Bulletin, Periodiek van de Unie voor Christelijk Onderwijs, jg. 28, nr. 1, Amersfoort 1999

Opvoedkundig bekeken
in S. Paas, & P. Boersema, Onder Spanning, Een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving (pp. 131-167). Kampen: Kok 2011.

Het doel heiligt de middelen / Waarom alle pedagogiek ook een beetje godsdienstpedagogiek moet zijn.
in: Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 11, 2011.

Secularisatie opnieuw bezien/ De veranderende plaats van het christendom in de samenleving
in: Beweging, Periodiek orgaan van de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte, jg. 64, nr. 3, p. 4-7, Amsterdam 2000

Vrij van ouders, kerk én staat? / Over de meerduidigheid van het begrip ‘onderwijsvrijheid’
Universiteit Utrecht / IGITUR 2006

Een forum waarop het levensbeschouwelijk argument telt / Over christelijke organisaties in een geseculariseerde samenleving
Universiteit Utrecht / IGITUR 2000