Geschiedenis van onderwijs en opvoeding

De kunst van het onderwijzen 

Praktijken en ideeën over opvoeding en onderwijs kunnen van plaats tot plaats en van tijd tot tijd sterk van elkaar verschillen. Denken en doen variëren met de culturele en maatschappelijke context waarin opvoeding en onderwijs gestalte krijgen.

Om te begrijpen hoe opvoeding en onderwijs ook in onze eigen tijd zijn getekend door samenleving en cultuur van vandaag, is de vergelijking met het verleden zinvol. Inzicht in de geschiedenis kan ons een spiegel voorhouden, maar het levert soms ook “schoolvoorbeelden” van praktijken die ook vandaag nog leerzaam kunnen zijn.

Bovendien levert de geschiedenis van opvoeding en onderwijs inzicht in de genese van ons huidige pedagogische en onderwijskundige denken en doen, dat kan helpen de vraag te beantwoorden hoe actueel en functioneel dat denken en doen nog is.

Het onderzoek richt zich op ontwikkelingen in onderwijs en opvoeding binnen hun maatschappelijke context in de 19e en 20e eeuw. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de traditie van cultuurhistorisch onderzoek en ideeëngeschiedenis in de historische pedagogiek.

Enkele teksten en publicaties

Kennis der natuur
Het natuuronderwijs van Eli Heimans en Jac.P.Thijsse
Universiteit Utrecht / IGITUR 1995 

Het volle leven
De aardrijkskunde van Gerard Jan Ligthart
in: Geografie Educatief, jg. 7, nr. 3, Utrecht 1998

De universiteit als vormingsinstituut
Deel I: Een traditie van eeuwen; Deel II: Naar een moderne universiteit.
Universiteit Utrecht / IGITUR 2006