Leren, leerplan en didactiek

Wat is het leren waard?

Onderwijs is keuzes maken. Er is in onze wereld zoveel de moeite van het leren waard, dat niet alles op school aan de orde kan komen. Er is veel belangrijk, nuttig en interessant, maar ook op school zijn tijd en mogelijkheden beperkt.

Intussen staat het onderwijs onder voortdurende maatschappelijke en politieke druk aandacht te besteden aan tal van onderwerpen en aspecten die maatschappelijk en (vak)wetenschappelijk het leren waard gevonden worden.

Onderwijs moet ‘bemiddelen’ tussen wereld binnen en buiten de school. Daarbij gaat het niet om de vraag ‘wat allemaal belangrijk of interessant is’, maar wat werkelijk voor alle kinderen noodzakelijk is om te leren in de wereld van vandaag, met het oog op hun toekomst (later) en rekening houdend met hun leermogelijkheden (nu).

In het onderzoek gaat het er om overwegingen op het niveau van het leerplan (leerdoelen) en overwegingen op het niveau van de didactiek (leermogelijkheden) zinvol met elkaar in verband te brengen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de zaakpedagogische traditie in het Nederlandse onderwijs (Jan Ligthart, Eli Heimans) en bij de angelsaksische traditie van ‘liberal education’ in de wijsgerige pedagogiek.

Speciale aandacht wordt besteed aan leerplan en didactiek van het aardrijkskunde-onderwijs.

Enkele teksten en publicaties

Noodzakelijke aardrijkskunde Op zoek naar de grondslagen van het aardrijkskunde-onderwijs in: Geografie Educatief, jg. 3, nr. 3, Utrecht 1994

Kennis of vaardigheden: Een schijndiscussie in: Geografie Educatief, jg. 9, nr. 3, Utrecht 2000

De kunst van het onderwijzen Over de schoolpedagogiek van Jan Ligthart Universiteit Utrecht / IGITUR 1995