Morele vorming en opvoeding

Opvoeden voor het goede leven

De vraag naar de morele vorming is waarschijnlijk een van de lastigste van de pedagogiek. Het gaat immers om de vraag hoe we kinderen kunnen leren zelfstandig, uit eigen beweging, een keuze te maken voor ‘het goede’.

Als we ons realiseren dat op het gebied van morele vragen ook onder volwassenen vaak weinig overeenstemming bestaat, wordt dit nog veel lastiger. Hoe moeten kinderen in zo’n wereld opgroeien tot zelfstandige en verstandige, moreel competente volwassenen?

In het onderzoek wordt aansluiting gezocht bij uiteenlopende pedagogische en ontwikkelingspsychologische benaderingen.

Enkele teksten en publicaties

Een nieuw beschavingsoffensief
Over het begrip ‘vrijheid’ in het pedagogisch denken.
Lezing voor de Winteracademie van het ICS – Forum voor geloof, wetenschap en samenleving – op 5 maart 2005.

Teveel van het goede
De dubbele moraal van een over-gepedagogiseerde samenleving
in: Pedagogiek, Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, jg. 22, nr. 1, p. 4-8, Assen 2002

Een nieuw beschavingsoffensief
Over het begrip ‘vrijheid’ in het pedagogisch denken.
Lezing voor de Winteracademie van het ICS – Forum voor geloof, wetenschap en samenleving – op 5 maart 2005.